Αρχική σελίδα | Χάρτης πλοήγησης | Σύνδεση
linelineline

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Εξετάσεις οδήγησης ποδηλάτου για την Πέμπτη και Έκτη τάξη   

Οι μαθητές/τριες των τμημάτων της Ε' και ΣΤ' τάξης συμμετείχαν στην υλοποίηση προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής με τίτλο: "Με ασφάλεια... ποδηλατώ", που ολοκληρώθηκε κατά τη λήξη του σχολικού έτους 2017-2018. Υπεύθυνοι/ες για τον σχεδιασμό των δράσεων ήταν οι εκπαιδευτικοί της ΣΤ' τάξης κ. Παπαγιαννάκος Τάσος και κ. Νικολόπουλος Χρήστος, καθώς και οι εκπαιδευτικοί της Ε' τάξης κ. Αδαμάκου Έλενα και κ. Νοδάρα Ευαγγελία.

Στόχοι του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τη σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής, να αντιληφθούν τη λειτουργία των σημάτων, να αποκτήσουν κυκλοφοριακή συνείδηση, να διορθώσουν τα λάθη στην οδική τους συμπεριφορά και να εφαρμόσουν με επιτυχία τους κανόνες ασφαλούς οδήγησης με ποδήλατο. Για την επίτευξη των στόχων πραγματοποιήθηκαν θεωρητικά μαθήματα οδήγησης ποδηλάτου σε επίπεδο τάξης, καθώς και γνωριμία με τα πιο συνηθισμένα σήματα οδικής κυκλοφορίας.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος κορυφώθηκαν την τελευταία εβδομάδα του σχολικού έτους. Την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε σε κάθε τμήμα γραπτή εξέταση, την οποία όλοι/ες οι μαθητές/τριες πέρασαν με επιτυχία. Το δεύτερο σκέλος της εξέτασης περιλάμβανε πρακτική αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης ποδηλάτου.

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 οι μαθητές/τριες της Ε' και ΣΤ' τάξης έφεραν στο σχολείο τα ποδήλατά τους με ενθουσιασμό. Αρχικά πραγματοποιήθηκε τεχνικός έλεγχος των ποδηλάτων. Οι δάσκαλοι/ες των τάξεων έλεγξαν εξονυχιστικά όλα τα ποδήλατα, συμπληρώνοντας μια λίστα αξιολόγησης και καταγράφοντας όσα λειτουργούσαν σωστά αλλά και τις αδυναμίες ή ελλείψεις των ποδηλάτων. Η λίστα αξιολόγησης δόθηκε σε κάθε μαθητή/τρια, ώστε οι οικογένειές τους να μεριμνήσουν για τον σωστό εξοπλισμό ή τις επισκευές που χρειάζονταν προκειμένου να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εξέταση στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Κάθε μαθητής/τρια έπρεπε να ολοκληρώσει μια απαιτητική διαδρομή και στο τέλος όφειλε να υπακούσει στην πινακίδα STOP και να σταματήσει την πορεία του/της. Στα παιδιά που δυσκολεύτηκαν δόθηκε και δεύτερη ευκαιρία, για να αποδείξουν τις ικανότητές τους. Η επιτυχία όμως υπήρξε καθολική, γεγονός που ικανοποίησε τόσο τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και τα παιδιά. Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, ημέρα λήξης του σχολικού έτους, όλοι/ες οι άξιοι/ες οδηγοί παρέλαβαν με υπερηφάνεια τα δικά τους διπλώματα οδήγησης ποδηλάτου.


Σύνολο καταχωρίσεων: 50   |    Ανάρτηση: Ομάδα Υποστήριξης Ιστότοπου, 15/06/2018   Εμφανίσεις: 812

                                                               Προβολή όλων | Επιστροφή


ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ