ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

  Προσωπικά στοιχεία

    Επώνυμο : Κοκκονός

    Όνομα : Αντώνιος

    Πατρώνυμο : Δημοσθένης

    Τηλ. επικοινωνίας : 6944-944611

    Διεύθυνση e-mail  :   antoniοs.kokkonos@sch.gr


  Σπουδές

  Σπουδές σε εξέλιξη

  Ξένες γλώσσες

  Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

  Υποτροφίες

  Συγγραφικό έργο - δημοσιεύσεις

  Επιμορφωτικό έργο

  Επαγγελματική εμπειρία

  Άλλες δραστηριότητες

  Ερευνητικά - ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα