Αρχική σελίδα | Χάρτης πλοήγησης | Σύνδεση
linelineline

Υλοποίηση και υποστήριξη / σκοπός και στόχοι του διαδικτυακού τόπου


Τον διαδικτυακό τόπο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης σχεδίασε και υλοποίησε στις αρχές του 2009 και ως γενικός συντονιστής του έργου της ομάδας υποστήριξης, υποστήριξε έως τις 31-07-2017, ο κ. Αντώνιος Δ. Κοκκονός. Η πανοραμική φωτογραφία της κεντρικής σελίδας του σχολείου δημιουργήθηκε από τον κ. Αναστάσιο Παπαγιαννάκο, Υποδιευθυντή του Σχολείου μας.

Σκοπός της δημιουργίας του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι να θέσουμε τις τις τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web) στην υπηρεσία της μάθησης και οι κύριοι στόχοι μας είναι, μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, να αξιοποιήσουμε τις τεχνολογίες του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web) και του διαδικτύου (Internet) (α) για να τροφοδοτήσουμε και να ενδυναμώσουμε τη διδακτική πράξη και (β) για να επικοινωνήσουμε τις δραστηριότητες, τις σκέψεις, τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και τις προτάσεις μας με τη σχολική κοινότητα, με την τοπική κοινωνία, καθώς και με το ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η παρουσίαση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου γίνεται με τη χρήση της γλώσσας ΧHTML 1.0 Transitional, η μορφοποίησή του με τη χρήση Διαδοχικών Φύλλων Στυλ - Eπίπεδο 3 (Cascading Style Sheets - Level 3), η διαχείριση συμβάντων με τη γλώσσα JavaScript, η συγγραφή σεναρίων και η υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής με τη γλώσσα PHP και η διαχείριση της βάσης δεδομένων γίνεται μέσω της MySQL.

Ο διαδικτυακός τόπος έχει ελεγχθεί ως προς την έγκυρη χρήση (α) της γλώσσας ΧHTML 1.0 Transitional, (β) των Διαδοχικών Φύλλων Στυλ - επίπεδο 3 (CSS-level3) και (γ) της τεχνολογίας Really Simple Syndication (RSS), με τα εργαλεία ελέγχου εγκυρότητας: (α) World Wide Web Consortium ΧHTML Validator (W3C ΧHTML Validator), (β) World Wide Web Consortium CSS Validator (W3C CSS Validator), (γ) Web Design Group Validator (WDG Validator) και (δ) RSS Feed Validator, συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των εν λόγω προδιαγραφών και υποστηρίζει τους πιο διαδεδομένους περιηγητές web (MS Internet Explorer, Firefox, Chrome και Safari).

O διαδικτυακός τόπος φιλοξενείται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.).

Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο, καθώς και για την ενημέρωση του παρόντος διαδικτυακού τόπου φέρει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης.

Δε δημοσιοποιούνται δια του διαδικτυακού τόπου προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα των μαθητών/τριών και επισημαίνεται ότι τυχόν φωτογραφικό υλικό ή βίντεο παρατίθεται χωρίς "θόλωμα" των προσώπων των μαθητών/τριών μόνο κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους ενώ τηρείται στη σχολική μονάδα αρχείο των συγκαταθέσεων / δηλώσεων αυτών.

Η ομάδα υποστήριξης - ανάρτησης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου κατά το σχολικό έτος 2016-2017, αποτελούνταν από τους/τις:
1. Κοκκονό Αντώνιο, Διευθυντή του Σχολείου - Γενικό συντονιστή έργου
2. Καψούλια Μαρία, Εκπαιδευτικό ΤΠΕ - Συντονίστρια ομάδας
3. Βέργαδου Κωνσταντίνα, Δασκάλα - Μέλος ομάδας
4. Ζαχαρίου Δέσποινα, Δασκάλα - Μέλος ομάδας
5. Καψάλης Θεόδωρος, Φυσικής Αγωγής - Μέλος ομάδας
6. Κρήτου Άννα, Δασκάλα - Μέλος ομάδας
7. Νοδάρα Ευαγγελία, Δασκάλα - Μέλος ομάδας
8. Παλασοπούλου Παναγιώτα, Δασκάλα - Μέλος ομάδας
9. Πασταρματζή Γεώργιο, Αγγλικής Γλώσσας - Μέλος ομάδας
10. Πατρικάκου Φωτεινή, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής - Μέλος ομάδας
11. Χριστάκη Αγγελική, Δασκάλα - Μέλος ομάδας
12. Βύρη Μαριλένα, Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων - Μέλος ομάδας
Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης - ανάρτησης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.


Η ομάδα υποστήριξης - ανάρτησης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου κατά το σχολικό έτος 2015-2016, αποτελούνταν από τους/τις:
1. Κοκκονό Αντώνιο, Διευθυντή του Σχολείου - Γενικό συντονιστή έργου
2. Καψούλια Μαρία, Εκπαιδευτικό ΤΠΕ - Συντονίστρια ομάδας
3. Διανέλλου Σοφία, Δασκάλα - Μέλος ομάδας
4. Καπετανάκη Αναστασία, Δασκάλα - Μέλος ομάδας
5. Κοντογεωργάκου Μυρτώ, Δασκάλα - Μέλος ομάδας
6. Παλασοπούλου Παναγιώτα, Δασκάλα - Μέλος ομάδας
7. Πασταρματζή Γεώργιο, Αγγλικής Γλώσσας - Μέλος ομάδας
8. Χριστάκη Αγγελική, Δασκάλα - Μέλος ομάδας
9. Βύρη Μαριλένα, Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων - Μέλος ομάδας

Η ομάδα υποστήριξης - ανάρτησης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου κατά το σχολικό έτος 2014-2015, αποτελούνταν από τους/τις:
1. Κοκκονό Αντώνιο, Διευθυντή του Σχολείου - Γενικό συντονιστή έργου
2. Παππά Δημήτριο, Δάσκαλο ΣΤ τάξης - Συντονιστή ομάδας
3. Κοτινοπούλου Μελανία, Δασκάλα Γ τάξης - Μέλος ομάδας
4. Παλασοπούλου Παναγιώτα, Δασκάλα Α τάξης - Μέλος ομάδας
5. Ρουσσοπούλου Αθανασία, Δασκάλα Α τάξης - Μέλος ομάδας
6. Χριστάκη Αγγελική, Δασκάλα Δ τάξης - Μέλος ομάδας
7. Βύρη Μαριλένα, Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων - Μέλος ομάδας

Η ομάδα υποστήριξης - ανάρτησης περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2014, αποτελούνταν από τους/τις:
1. Κοκκονό Αντώνιο, Διευθυντή του Σχολείου - Συντονιστή
2. Παππά Δημήτριο, Δάσκαλο ΣΤ τάξης - Μέλος
3. Γιάννε Νικόλαο, Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων - ΜέλοςΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ