Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 η δήλωση των self test θα γίνεται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr. Όσα παιδιά έχουν νοσήσει θα ανεβάσουν μία φορά το πιστοποιητικό νόσησης. Οι γονείς των υπόλοιπων παιδιών, δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Πέμπτη, θα επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr  και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής» και, ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση Self Test Μαθητών/τριών – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19».

Στη συνέχεια αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών taxisnet και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Τέλος, εκτυπώνουν τη σχολική κάρτα ή τη συμπληρώνουν χειρόγραφα και οι μαθητές  την επιδεικνύουν στον δάσκαλό τους, όπως έκαναν μέχρι τώρα. Όσοι μαθητές δεν έχουν δηλώσει το αποτέλεσμα του self test στην πλατφόρμα  edupass.gov.gr και δεν επιδείξουν στον δάσκαλό τους τη σχολική κάρτα , σύμφωνα με την 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β΄4558), δε θα επιτρέπεται η παραμονή τους στη Σχολική Μονάδα.

                                                                                               Από τη Διεύθυνση

Ανακοινώσεις

Περισσότερες Ανακοινώσεις