Αρχική σελίδα | Χάρτης πλοήγησης | Σύνδεση
linelineline

Εκπαιδευτική νομοθεσία


Σύνολο καταχωρίσεων: 80   |   Προβολή: 51 - 75

    Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Παροχή οδηγιών, πληροφοριών και διευκρινήσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σχετικά μ   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Προσκόμιση του Α.Δ.Υ.Μ. και από τους μαθητές των Β' και Γ τάξεων δημοτικού σχολείου

    Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, των Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ...   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015…   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    ΑΔΥΜ: Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, …   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό έτος 2013-2014   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, των Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ...   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Εγγραφές μαθητών/τριών στις σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2013-2014...   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου

    Είσοδος φωτογράφων στα σχολεία - Φ3/435/Γ1/468/08-05-1997, ΥΠΕΠΘ

    Επιτήρηση – ασφάλεια μαθητών

    Πρωινή Προσευχή – ανάρτηση σημαίας - ΠΔ 201/98 (ΦΕK 161 τ. Α ́) - άρθρο 13, παρ.

    Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου - Φ.7/495/123484/Γ1/4-10- 2010   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Επιλογή σημαιοφόρων- παραστατών, ορισμός υπευθύνων κατάθεσης στεφάνων - Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010

    Παρουσία μελών Δ.Σ. του συλλόγου γονέων στο σχολείο - Φ3/533/Γ1/561/16-06-1999

    Σχετικά με τη δυνατότητα πρώιμης αποχώρησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Φ.12/1254/131   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για τη λειτουργία σχολικών μονάδων Π.E. σχολ. έτους 2012-2013 - Φ.3   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικού Έτους 2012-2013   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών ... - ΦΕΚ318/τ.Β/25-02-2011   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Eνισχυτική διδασκαλία - Άρθρο 5 του Π.Δ. 462/1991   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών-διδασκόντων - Άρθρο 36 της Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο - Φ.50/249/93773/Γ1/03-08-2009   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Δομή και Λειτουργία Π.Ε. και Δ.Ε. και άλλες διατάξεις - Ν.1566/1985   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.

    Αξιολόγηση μαθητών - ΠΔ.8/1995   Πατήστε εδώ
		   για τη λήψη του αρχείου.


Mετάβαση στην
					προηγούμενη σελίδα... 1 2 [3] 4 ...Mετάβαση στην
					επόμενη σελίδα

ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ