Αρχική σελίδα | Χάρτης πλοήγησης | Σύνδεση
linelineline

Εκπαιδευτική νομοθεσία


Σύνολο καταχωρίσεων: 80   |   Προβολή: 76 - 80

    Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων - Ν.3528/2007   Πατήστε εδώ
		     για τη λήψη του αρχείου.

    Συμπλήρωση διατάξεων για την αξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου - ΠΔ.121/1995   Πατήστε εδώ
		     για τη λήψη του αρχείου.

    Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας - Ν.2690/1999   Πατήστε εδώ
		     για τη λήψη του αρχείου.

    Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων - ΠΔ.201/1998   Πατήστε εδώ
		     για τη λήψη του αρχείου.

    Χρήση κινητών τηλεφώνων - 132328/Γ2/7-12-2006   Πατήστε εδώ
		     για τη λήψη του αρχείου.


Mετάβαση στην
					προηγούμενη σελίδα... 1 2 3 [4]

ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ