Αρχική σελίδα | Χάρτης πλοήγησης | Σύνδεση
linelineline

Σχολικά εργαστήρια

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Εργ. Φ.Ε.)   

Από τον Φεβρουάριο του 2009 λειτουργεί στο 1ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών το οποίο υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων και συγκεκριμένα τη Μονάδα Β2.
Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών εξυπηρετεί τις ανάγκες του συνόλου της σχολικής μονάδας και είναι χώρος βιωματικής μάθησης, όπου ο/η κάθε μαθητής/τρια μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη τα θεωρητικά στοιχεία που διδάσκεται στα σχετικά διδακτικά αντικείμενα.
Οι τεχνολογικές υποδομές και ο εξοπλισμός του εργαστηρίου δίδουν τη δυνατότητα στον/στην μαθητή/τρια να παρατηρεί, να εξασκείται, να κρίνει και να αυτενεργεί.
O/Η μαθητής/τρια εισάγεται και σταδιακά εξοικειώνεται με την πορεία που οφείλει κανείς να ακολουθήσει στην ερευνητική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και μαθαίνει ότι μπορεί να στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις και να λειτουργεί αυτόνομα.

 Ημερολόγιο Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών


Ανάρτηση: Ομάδα υποστήριξης ιστότοπου, 21/12/2012   Εμφανίσεις: 3231


Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)    

Το σχολείο μας διαθέτει ένα εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), το οποίο είναι εξοπλισμένο με:
Δέκα (10) σταθμούς εργασίας, στους οποίους είναι εγκαταστημένο το εκπαιδευτικό λογισμικό (περισσότεροι από τριάντα πέντε τίτλοι) που έχει διαθέσει στο σχολείο μας το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Δια-δικτυακό εκτυπωτή - σαρωτή, και
Βιντεοπροβολέα, και
Διαδραστικό πίνακα.

Τι είναι ο διαδραστικός πίνακας...

Ο διαδραστικός πίνακας (Interactive Whiteboard) είναι ένα σχετικά καινούργιο μέσο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Πρόκειται για μια ψηφιακή συσκευή αφής που συνδέεται με έναν υπολογιστή και έναν βιντεοπροβολέα (projector). Ο βιντεοπροβολέας προβάλλει το οπτικό σήμα εξόδου του υπολογιστή στην επιφάνεια του πίνακα και ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα εικονιζόμενα αντικείμενα χρησιμοποιώντας την αφή. Ο διαδραστικός πίνακας χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος με έναν υπολογιστή που δημιουργεί τις πραγματικές εικόνες ή τα δεδομένα.

Η λύση που επιλέξαμε...

Η λύση που υιοθέτησε το σχολείο μας για την δημιουργία διαδραστικού πίνακα στο εργαστήριο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), βασίζεται στην ιδέα του Johnny Chung Lee ο οποίος για την υλοποίηση του αλληλεπιδραστικού πίνακα προτείνει να χρησιμοποιήσουμε:
• Έναν υπολογιστή.
• Έναν βιντεοπροβολέα.
• Ένα χειριστήριο της κονσόλας Nintendo Wii (Wii Remote ή Wiimote).
• Ένα στυλό υπερύθρων (Ιnfrared Pen).
• Την εφαρμογή Smoothboard η οποία, σε συνδυασμό με το Wiimote και το στυλό υπερύθρων, μετατρέπει οποιαδήποτε επιφάνεια σε διαδραστικό πίνακα. Η εφαρμογή διαθέτει ελληνικό περιβάλλον χρήσης, υποστηρίζει δύο Wiimote, προσφέρει πολλά εικονικά εργαλεία και είναι αρκετά παραμετροποιήσιμη. Εκτός από το Smoothboard, υπάρχει και η εφαρμογή WiimoteWhiteboard η οποία είναι ανοικτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν. Η εν λόγω εφαρμογή υλοποιεί σε βασικό επίπεδο τις λειτουργίες του διαδραστικού πίνακα, δεδομένου ότι δε συνοδεύεται από εικονικά εργαλεία και δεν παρέχει ελληνικό περιβάλλον χρήσης.

Οδηγίες ενεργοποίησης...

Με δεδομένο ότι διαθέτει ο υπολογιστής μας προσαρμογέα Bluetooth και έχουμε εγκαταστήσει το λογισμικό Smoothboard:
• Συνδέουμε τον υπολογιστή με το βιντεοπροβολέα.
• Ξεκινάμε την εφαρμογή (Smoothboard ή WiimoteWhiteboard).
• Πατάμε ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 στο Wiimote και τα κρατάμε πατημένα μέχρι η εφαρμογή να συνδεθεί με το χειριστήριο.
• Τοποθετούμε το Wiimote απέναντι από την οθόνη που προβάλλει ο βιντεοπροβολέας. Η απόσταση απ' την οθόνη θα πρέπει να είναι δύο με τρία μέτρα και ο αισθητήρας του Wiimote να κοιτά στο κέντρο της οθόνης σε γωνία περίπου σαράντα πέντε μοιρών από το επίπεδό της.
• Προχωράμε στη διαδικασία οριοθέτησης (calibration) του πίνακα με τη βοήθεια του στυλό υπερύθρων, αφού έχουμε πατήσει το κουμπί Α στο Wiimote ή αφού έχουμε κάνει κλικ στο κουμπί «Quick Calibration» της εφαρμογής.
• Αν όλα έχουν πάει καλά, ο πίνακας είναι έτοιμος για χρήση. Ημερολόγιο Εργαστηρίου Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών


Ανάρτηση: Ομάδα υποστήριξης ιστότοπου, 24/03/2010   Εμφανίσεις: 3169ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ