Η κατάσταση εφημεριών του υποχρεωτικού προγράμματος για τις τάξεις Α' - Γ' - Ε' είναι η ακόλουθη:

Εφημερίες Α' - Γ' - Ε'

 Η κατάσταση εφημεριών του υποχρεωτικού προγράμματος για τις τάξεις Β' - Δ' - ΣΤ' είναι η ακόλουθη:

Εφημερίες Β' - Δ' - ΣΤ'

 Οι τομείς εφημερίας των προαύλιων χώρων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης είναι οι ακόλουθοι:

Τομείς εφημεριών

Ανακοινώσεις

Περισσότερες Ανακοινώσεις