Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1285/15-05-2006 απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, όπως ενημερώθηκε από τις υπ' αριθμ. 3458/23-06-2015 και 1957/10-05-2017 αποφάσεις, η σχολική περιφέρεια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης ορίζεται από την οδό Πλατανιστά την οποία ακολουθούμε από τον αρχαιολογικό χώρο προς νότο μέχρι τη συμβολή της με την οδό Θερμοπυλών, όπου κατευθυνόμαστε αριστέρα (ανατολικά) μέχρι τη συμβολή της με την οδό Άγιδος.

Στην οδό Άγιδος κατευθυνόμαστε δεξιά (νότια) μέχρι τη συμβολή της με την οδό Διοσκούρων και από εκεί αριστερά (ανατολικά) μέχρι τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδου. Στην οδό Λεωνίδου κατευθυνόμαστε δεξιά (νότια) μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μενελάου και από εκεί δεξιά (δυτικά) μέχρι το τέλος της.

Δυτικά η σχολική περιφέρεια συνορεύει με τα όρια μεταξύ των πρώην Δήμων Σπάρτης και Μυστρά, τα οποία προσδιορίζονται από την οδό Καλλικρατίδου (και την προέκτασή της προς τον βορρά μέχρι να συναντήσει την ασφαλτοστρωμένη οδό από Μαγούλα προς Νοσοκομείο Σπάρτης), την Εθνική Οδό Σπάρτης-Καλαμάτας, την οδό Ευρυσθένους (αδιάνοιχτη οδός) και την οδό Κωνσταντινουπόλεως. Εντός των ορίων του πρώην Δήμου Σπάρτης περιλαμβάνονται οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκατέρωθεν της οδού Κωνσταντινουπόλεως και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων δυτικά της (αδιάνοιχτης) οδού Λασκάρεως. Στη συνέχεια και μέσω της οδού Λασκάρεως, το όριο ακολουθεί την Εθνική Οδό Σπάρτης-Μυστρά μέχρι τον χείμαρρο Σκωτία. Πέραν αυτού, το όριο ακολουθεί προς τον νότο και μέχρι τη θέση που βρίσκεται το πάρκο Γουδέ, την κοίτη του χειμάρρου Σκωτία.

Νότια η σχολική περιφέρεια περικλείει την περιοχή Χαρίσιο (νέες εργατικές κατοικίες), με όρια τις οδούς Θεραπνών, Σελλασίας, Βρυσαίων, Πάρνωνος, Αρκίνης και Φελίας.

Τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της σχολικής περιφέρειας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης και των σχολικών περιφερειών των γειτονικών Δημοτικών Σχολείων αποτελούν οι οδοί που αναφέρονται παραπάνω, εκ των οποίων η μία πλευρά τους ανήκει στη σχολική περιφέρεια του ενός Δημοτικού Σχολείου και η άλλη στη σχολική περιφέρεια του άλλου.

Για όσες περιπτώσεις η διεύθυνση κατοικίας των μαθητών/τριών είναι στον Δήμο Σπάρτης αλλά δεν περιλαμβάνεται ρητά στις σχολικές περιφέρειες των Δημοτικών Σχολείων, όπως αυτές ορίζονται από τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, η εγγραφή των μαθητών/τριών αυτών ρυθμίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

Όρια Σχολικής Περιφέρειας

Ανακοινώσεις

Περισσότερες Ανακοινώσεις