Το ωρολόγιο πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης ισχύει από την Τετάρτη 18.11.2020 και έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα εξΑΕ

Ανακοινώσεις

Περισσότερες Ανακοινώσεις