Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, έχει εγγεγραμμένους/ες 250 μαθητές/τριες που κατανέμονται σε 12 τμήματα κανονικού και 2 τμήματα ολοήμερου προγράμματος. Στο σχολείο λειτουργούν και δύο Τμήματα Ένταξης. Το σχολείο ξεκινά τη λειτουργία του στις 8:15 και τα μαθήματα ολοκληρώνονται στις 13:15 (υποχρεωτικό πρόγραμμα). Το ολοήμερο πρόγραμμα αρχίζει τη λειτουργία του στις 13:20 και ολοκληρώνεται στις 16:00 με την αποχώρηση των μαθητών/τριών. Αναλυτικά, το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ανακοινώσεις

Περισσότερες Ανακοινώσεις