Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.  Φ.6/31399/Δ1/ 18-03-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., παρατείνονται οι εγγραφές μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2022-23, μέχρι και τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ανακοινώσεις

Περισσότερες Ανακοινώσεις