Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορεί να γίνεται στις 15:00΄ ή στις 16:00΄, αφού κατατεθεί κατά την εγγραφή τους, σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

Δύναται να συγκροτηθεί τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00΄-8:00΄), εάν διαπιστωθεί σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης είναι οι 10 μαθητές.

                                                                                                       Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

                                                                                                               ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΟΛΛΑΤΟΥ

Συνημμένα:
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf)aitisi_eggrafis_oloimero_2022_23[Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα 2022-23]784 kB
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ.pdf)Anakoinosi_eggrafi_oloimero_2022_23[Ανακοίνωση για τις εγγραφές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα 2022-23]404 kB

Ανακοινώσεις

Περισσότερες Ανακοινώσεις